+994 55 200-20-19

ƏMƏK HÜQUQU

Məxfi məlumatları yaymama barədə müqavilələr; hüquqi prosedurlar zamanı müdafiənin təşkili və bütün məhkəmələrdə işlərin izlənilməsi;