+994 55 200-20-19

KORPORATİV HÜQUQ

Azərbaycanda şirkətlərin qeydiyyatı, digər hüquqi şəxslərin yaradılması, fiziki şəxslər həmçinin hüquqi şəxslər üçün bank hesablarının açılması; şirkətin nizamnaməsinin (təsis sənədlərinin) və daxili qaydalarının hazırlanması, nümayəndəlik və filialların yaradılması və qeydiyyatı; işçilər və direktorlar üçün əmək müqavilələrinin tərtibi;