+994 55 200-20-19

MÜLKİ HÜQUQ

Mülkiyyətin müdafiəsi, müqavilə hüquq münasibətləri, torpaq hüquq münasibətləri, vərəsəlik hüquq münasibətləri və mülki hüquq öhdəliklərinin icrası kimi hüquq xidmətləri daxildir.