+994 55 200-20-19

VƏRƏSƏLİK HÜQUQU

Vərəsəlik hüququ ilə bağlı bütün növ hüquqi xidmətlərin göstərilməsini, vərəsəliyin açılması, vərəsələr arasında əmlakın bölgüsü xidmətlərinin təmsilçilik qaydasında həyata keçirilməsi, vərəsəliyin mübahisələndirilməsi məsələlərini, iddia ərizələrinin hazırlanması, məhkəmə proseslerində iştirak, apellyasiya və kasassiya qaydasında şikayətlərin hazırlanması və müdafiəsi proseslərini, o cümlədən məhkəmədən sonrakı icraat proseslerində maraqlarınızın qorunmasını təklif edirik