+994 55 200-20-19

AİLƏ HÜQUQU

Nikah müqaviləsi müqaviləsi və əlaqəli məsləhətlər; Azərbaycan vətəndaşlarının tərəf olduğu beynəlxalq nikah və boşanma; Ailədaxili münaqişələr zamanı uşaq hüquqları; Boşanma zamanı əmlakın idarə edilməsi və bölgüsü; Nikahın pozulması zamanı valideynlik hüquqları; Boşanma və maliyyə razılaşmaları; Övladın himayəçiliyi və himayəyə verilmə məsələləri ailə hüququna dair işlər barədə xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası; vərəsəliyə dair məsləhətlər və sənədləşmə; ailə hüququna dair digər xidmətlər.